Gyldig legitimasjon

Du må vise gyldig legitimasjon når du møter på trafikkstasjonen. Her kan du se hvilke dokumenter Statens Vegvesen godtar som legitimasjon ved teori- og førerprøve.

All legitimasjon må være gyldig (ikke utløpt). Unntak:

Andre krav til legitimasjonen er at den må:

 • være i original utgave. Vi godtar ikke bekreftet kopi.
 • ha et oppdatert bilde. Den vil ikke bli godkjent dersom det er den minste tvil om at det er deg på bildet. 
 • være tydelig å lese. Vi godtar ikke legitimasjon hvor skader eller slitasje gjør det vanskelig å lese av informasjonen, eller når legitimasjonen er knekt eller lignende.

Hva godtas som legitimasjon?

Statens vegvesen godtar følgende norsk legitimasjon:

 • norsk pass (ikke nødpass)
 • norsk nasjonalt ID-kort – med og uten reiserett
 • norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998
 • norsk digitalt førerkort
 • norsk bankkort med bilde og fødselsnummer
 • Forsvarets ID-kort
 • norsk sjøfartsbok
 • norsk reisebevis for flyktninger
 • norsk utlendingspass (ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise)

Statens vegvesen godtar følgende utenlandsk legitimasjon:

 • utenlandsk pass (ikke nødpass)
 • nasjonalt ID-kort fra EU/EØS-land og Sveits

Du må kunne oppgi hele fødselsnummeret ditt (11 siffer).

Har du fått tildelt en annen fødselsdato i Norge enn den du har passet ditt? Ta med dokumentasjon fra Skatteetaten som bekrefter at du har fått tildelt en fødselsdato som er ulik den du har i passet ditt.

Kilde: Statens Vegvesen