Tilhenger (BE)

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen
som er nødvendig for å kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig
for å kjøre på en måte som:

  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse og miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk

Trinn 1

I klasse B kode 96 og BE anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B.

Trinn 2

I trinn 2 skal eleven lære å mestre kjøretøyene rent kjøreteknisk. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av opplæringen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.

Trinn 3

I trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Eleven skal beherske kjøring med bil og tilhenger i variert trafikk og terreng. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

Trinn 4

Målene på trinn 4 er i hovedsak rettet mot elevens samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt. Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last.

Priser: