Førerkort klasse B

I samarbeid med din trafikklærer vil du bli en god og trygg sjåfør. Sammen jobber vi oss gjennom alle trinnene som leder til din frihet på veien. Opplæringen i klasse B har 4 trinn. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen i det neste trinnet. Læringsmomentene i hvert trinn forutsettes videreført i neste trinn. Målene for trinn 1–4 angir samlet den kompetansen som kreves for å få førerett i klasse B.

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

I trinn 1 er målene hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Opplæringen
består av trafikalt grunnkurs. Kurset er felles for alle de lette klassene. Det skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer. Kurset omfatter bl.a. førstehjelp og å være trafikant i mørket. Les mer om Trafikalt Grunnkurs her.

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

I trinn 2 skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.

 • Førerkort og trafikkopplæring
 • Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
 • Eiers og brukers ansvar
 • Kjøring med tilhenger
 • Menneskets kapasitet og trafikkens krav
 • Gjøre klar for kjøring
 • Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
 • Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 • Sikkerhetskontroll
 • Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinn 3 – Trafikal del

I trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår. Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven.
 • Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering
 • Atferd i trafikken
 • Informasjonsinnhenting
 • Kjøring i bolig, tettsteds- og bymiljø
 • Kjøring i landevegsmiljø
 • Kjøring i kø, i tunnel og i mørket
 • Sikker samhandling
 • Trinnvurdering jf. § 7-5
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.
 • Sikkerhetskurs på veg
 • Tilstrekkelig øving

Priser: