Moped

Når man har fullført trafikalt grunnkurs kan man begynne å øvelseskjøre. Vegvesenets læreplan krever at opplæringen frem til førerkort for moped skal være tilpasset hver enkelt elev. Dette vil i praksis si at antall kjøretimer kan variere fra elev til elev.

Opplæringen består av 3 timer teori og praktisk opplæring som i utgangspunktet består av tilsammen 18 timer, ink. alt som er obligatorisk.

Trinn 1

I trinn 1 er målene hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Opplæringen
består av trafikalt grunnkurs. Kurset er felles for alle de lette klassene. Det skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer. Kurset omfatter bl.a. førstehjelp og å være trafikant i mørket. Les mer om Trafikalt Grunnkurs her.

Trinn 2

I trinn 2 skal eleven lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om kjøretøyet og føreransvaret i tillegg til grunnleggende kunnskap om mennesket og vegen.

Trinn 3

I trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår. Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å kunne ha bestått en eventuell førerprøve i klassen. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

Trinn 4

Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.

Priser:

Meld deg på kurs: