Trafikalt grunnkurs

På Trafikalt Grunnkurs er målene hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for alle de lette klassene. Det skal bidra til at eleven får en
grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer.

Kurset består av 4 samlinger i løpet av 2 uker, i tillegg kommer mørkekjøring. De som har fylt 25 år trenger kun førstehjelp og mørkekjøring.

Priser:

Meld deg på kurs: